TOYOTA MIGHTY-X LN90, TIGER 2WD, TIGER D4D, ยอยกากบาทเพลากลาง, 3GU-2830

฿ 190.00

ลูกหมากคือชิ้นส่วนอะไหล่ “ตัวสำคัญ” ที่อยู่ภายในของช่วงล่างรถยนต์ เรื่องของช่วงล่างระบบบังคับเลี้ยวและระบบรองรับน้ำหนัก ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก สำหรับรถยนต์ทุกคัน

จำนวน:

รหัสสินค้า: 3GU-2830. Category:
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  TOYOTA MIGHTY-X

  รหัสรถยนต์

  ( GUT 12 )

  ขนาด

  26, 81 มิล.

  ราคาต่อหน่วย

  ชุด