Placeholder

ลูกหมากคันชักรถไถ, หัว-ปลาย 25×22 มิล., 3CJ-0015

to see price Amin_333CJ

333 CJ n cjn

คลิกเพื่อดูคำอธิบายเนื้องาน

ลูกหมากคือชิ้นส่วนอะไหล่ “ตัวสำคัญ” ที่อยู่ภายในของช่วงล่างรถยนต์ เรื่องของช่วงล่างระบบบังคับเลี้ยวและระบบรองรับน้ำหนัก ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก สำหรับรถยนต์ทุกคัน

รหัสสินค้า: 3CJ-0015.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  ลูกหมากคันชักรถไถ

  ขนาด

  ( หัว 25 x ปลาย 22 มิล. )

  ราคาต่อหน่วย

  คู่