Placeholder

TOYOTA CRUISER ปี 1980-, FJ6, HJ30#,LHD / RHD, ลูกหมากคันชักใน, CJE-2631

to see price Amin_333CJ

 

 

รหัสสินค้า: CJE-2631.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  45046-69105, 45047-69065

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  LAND CRUISER

  รหัสรถยนต์

  BJ6#, FJ6#, HJ3#…… RHD / LHD, BJ7#, FJ7#, HJ75….. RHD / LHD, RJ70, LJ70, LJ71…. RHD / LHD

  ปี

  1980-, 1984-

  ตำแหน่ง

  ใน L/R

  ราคาต่อหน่วย

  คู่ ( 1กล่อง 2ตัว )

  เตเปอร์

  15 มิล.

  ยาว

  107 มิล.