TOYOTA LN90 4×4, TIGER 4WD, ลูกหมากคันชักใน, CJE-2852

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJE-2852.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  45406-39135, 45406-39165, 45406-39175

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  HILUX 4WD

  รหัสรถยนต์

  LN107, LN111, RN130, RN135, YN130, RN101, RN106, RN110, RN126, RN130, RN120, RN121, VZN120…USA, TIGER 4 WD, VZN130, VZN131, YN135, VZN100, VZN105, VZN110, YN61, LN61

  ปี

  1985-, 1989-

  ตำแหน่ง

  ใน R/L

  ราคาต่อหน่วย

  คู่ ( 1กล่อง 2ชิ้น )

  เกลียวเสื้อ

  17 มิล.

  หมายเลขการชดเชย

  3E-2722

  เตเปอร์

  14.7 มิล.