TOYOTA MS132, CROWN, ลูกหมากกันโคลงหน้า, CJL-2900

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJL-2900.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  48810-30030, 48820-30010, 48820-30020, 48820-30050

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  CROWN, CROWN MAJASTA

  รหัสรถยนต์

  GS13#, JZS13#, LS13#, MS13#, GS141, JZS141, JZS143, JZS145, LS141

  ปี

  1987-1999, 1991-1995

  ยาว

  144 มิล.

  เกลียวเสื้อ

  12 มิล.

  ตัวเลขบอกทิศ

  10

  ตำแหน่ง

  หน้า R/L

  ราคาต่อหน่วย

  1 กล่อง (2 ชิ้น)