SUZUKI CARRY, EVERY, CARRY 4 WD, TIE ROD END, OUTER, 3E-7451 L

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: 3E-7451.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  48810-79000 R, 48820-79000 L

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  CARRY 4 WD, CARRY, EVERY

  รหัสรถยนต์

  DA71T, DA71V, DA81T, DA71B, DB71T, DB71V, ST100 ( SL410), ST30T, ST40T, ST30V, ST40V, ST30B, ST31, ST41, ST31V, ST41V,

  ปี

  1979-1985-, 1981-1985-, 1985-

  ตำแหน่ง

  นอก R/L

  ราคาต่อหน่วย

  คู่

  เตเปอร์

  13 mm.

  เกลียวเสื้อ

  14 mm.