NISSAN PICK UP 4WD, FRONTIER 4×4, ลูกหมากกล้องยา, CJI-4830

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJI-4830.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FRONTIER 4×4, PICK UP 4WD

  รหัสรถยนต์

  D22#���FOR / 4WD, ZDI 3.0 HOLE TAPER 14.5 MM.

  ปี

  99-

  ตำแหน่ง

  RHD

  ราคาต่อหน่วย

  1 ชิ้น