TOYOTA , ALTIS “2019, มีบุช+มีลูกหมาก, ปีกใหญ่-ปีกล่าง ,3A-2-TO04L

to see price Amin_333CJ

ปีกนกปีกใหญ่ อยู่ตรงระบบช่วงล่างช่วงปีกบนและปีกล่าง หน้าที่เป็นระบบรองรับน้ำหนักช่วงล่างรถยนต์.

รหัสสินค้า: 3A-2-TO04L.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  ALTIS

  ปี

  2019

  ตำแหน่ง

  ล่างซ้าย

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  หมายเหตุ

  มีบุช+มีลูกหมาก