NISSAN FRONTIER 2WD, D22 ปี 1998-2004, ( ไม่มีลูกหมาก / ไม่มีบูช ), ปีกนกใหญ่บน, 3A-4821 R

฿ 1,400.00

ปีกนกปีกใหญ่ อยู่ตรงระบบช่วงล่างช่วงปีกบนและปีกล่าง หน้าที่เป็นระบบรองรับน้ำหนักช่วงล่างรถยนต์.

จำนวน:

รหัสสินค้า: 3A-4821 R. Category:
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FRONTIER 2WD, D22

  ตำแหน่ง

  บน ขวา

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  หมายเหตุ

  ไม่มีลูกหมาก ไม่มีบูช