NISSAN, E.24, 41121-05N00, PISTON DISC BRAKE, 3PD-4730

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: 3PD-4730.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  41121-05N00

  รหัสรถยนต์

  E.24

  นอก มิล..

  42.8

  สูง มิล.

  48.2

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น