NISSAN CABALL, ลูกหมากคันชัก, CJE-4381 ( 1 กล่อง 2 ชิ้น )

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJE-4381.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  48570-82100 R, 48570-J5100 R, 48580-82100 L, 48580-J5100 L

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  ATLAS, BISON, CABALL, CLIPPER, CONDOR, SAFARI

  รหัสรถยนต์

  160#, 161#……… LHD, 160#, 161#……RHD, C240#, C340#, C341#, C340#, C341#, H40#….FOR /2t,3t, T660, T40#, C340#, C341#

  ปี

  1969-1981, 1970-1981, 1976-1981, 1981

  ตำแหน่ง

  นอก L/R

  ราคาต่อหน่วย

  คู่ ( 1กล่อง 2ชิ้น )

  เกลียวเสื้อ

  22 มิล.

  ยาว

  12.5 ซม.

  เตเปอร์

  15.5 มิล.