Placeholder

MITSUBISHI STRADA 4 WD, PIT MAN ARM, 3P-7791

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: 3P-7791.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  STRADA 4 WD

  รหัสรถยนต์

  (MODIFY)

  ร่องฟัน

  32

  ขนาดรูเฟือง

  33×32 MM

  ตำแหน่ง

  RHD

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น