MITSUBISHI STRADA 4WD, K77, GWAGON, ลูกหมากคันชักใน, CJE-7722 ( 1 กล่อง 2 ชิ้น )

to see price Amin_333CJ

คลิกเพื่อดูวิธีวัดขนาดชิ้นงาน

ลูกหมากคันชัก อยู่ในส่วนของระบบบังคับเลี้ยว ยึดติดกับดุมล้ออีกฝั่งหนึ่งยึดติดแร็คซ์โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการหมุนของล้อปรับมุมล้อโดยตรง

รหัสสินค้า: CJE-7722.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้
  ชื่อรุ่นรถยนต์

  PAJERO, STRADA 4 WD

  รหัสรถยนต์

  V14V, V23C, V23W, V24C, V24W, V34V, V43W, V44W, V44WG

  ปี

  1990-

  ตำแหน่ง

  ใน R/L

  ราคาต่อหน่วย

  คู่ ( 1กล่อง 2ชิ้น )

  เตเปอร์

  14 มิล.

  เกลียวเสื้อ

  16 มิล.