MITSUBISHI – TRUCK, MK 433500, ลูกหมากคันส่งกลาง, CJC-MI08

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJC-MI08.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  MK 433500

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FUSO FV.5138 SUPER GREAT

  ยาว

  39.5

  เตเปอร์1

  27.3

  เตเปอร์2

  27.3

  ราคาต่อหน่วย

  1 ชิ้น