MITSUBISHI L200-BENZIN, DIESEL, ( ไม่มีลูกหมาก / ไม่มีบุช ), ปีกนกใหญ่บน, 3A-7150 R

to see price Amin_333CJ

คลิกเพื่อดูคำอธิบายเนื้องาน.

ลูกหมากคือชิ้นส่วนอะไหล่ “ตัวสำคัญ” ที่อยู่ภายในของช่วงล่างรถยนต์ เรื่องของช่วงล่างระบบบังคับเลี้ยวและระบบรองรับน้ำหนัก สำหรับรถยนต์ทุกคัน.

 

รหัสสินค้า: 3A-7150 R.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  L200 ( BENZIN – DIESEL )

  ตำแหน่ง

  บน ขวา

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  หมายเหตุ

  ไม่มีลูกหมาก ไม่มีบูช