MITSUBISHI FUSO FN527 / TURBO ( L ), ลูกหมากคันชัก, 3E-7742 L

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: 3E-7742 L.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  MC891780 L

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FUSO FN527 – TURBO

  ตำแหน่ง

  ซ้าย

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  เตเปอร์

  22.5 มิล.

  เสื้อ

  48 มิล.