MITSUBISHI L200, CYCLONE, ลูกหมากขาไก่, 3P-7150

to see price Amin_333CJ

333 CJ n cjn

คลิกเพื่อดูคำอธิบายเนื้องาน.

ลูกหมากคือชิ้นส่วนอะไหล่ “ตัวสำคัญ” ที่อยู่ภายในของช่วงล่างรถยนต์ เรื่องของช่วงล่างระบบบังคับเลี้ยวและระบบรองรับน้ำหนัก ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก สำหรับรถยนต์ทุกคัน

รหัสสินค้า: 3P-7150.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  MB166281, MB241166

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  CYCLONE, FORTE L200

  รหัสรถยนต์

  K01T, K02T, K04T, K11T, K14T, L02P, L025P

  ปี

  1980-, 1986-

  ขนาดรูเฟือง

  25×25.9 มิล.

  ร่องฟัน

  42

  ตำแหน่ง

  พวงมาลัยซ้าย/ขวา

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น