MITSUBISHI DELICA T100,120, SHOCKS ABSORBER OIL, 3KA-2604A

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: 3KA-2604A.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  DELICA T100, 120

  ปี

  68

  ตำแหน่ง

  FRONT

  ระยะช่วงชัก

  130 mm.

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น