MAZDA B2200, ลูกหมากคันชักนอก, CJE-1371

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJE-1371.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  E17Z-3A131A, UA01-99-324

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  B1600 , B1800, B2000 , B2200, BPROCEED (COURIER)

  รหัสรถยนต์

  PE2N6 – 521699, PE2N7 – 326623, PE2V6, PE2V7 – 237305, UDX021 – 500001, UDY021 – 500001

  ปี

  1980-

  ตำแหน่ง

  นอก RL

  ราคาต่อหน่วย

  คู่ ( 1กล่อง 2ชิ้น )

  รูเกลียวเสื้อ

  14 มิล.