FORD FOCUS เครื่อง 2000, ลูกหมากแร็คซ์, CJR-FO01

to see price Amin_333CJ


คลิกเพื่อดูคำอธิบายเนื้องาน.

คลิกเพื่อดูวิธีวัดขนาดชิ้นงาน.

ลูกหมากแร็คช์ ซึ่งอยู่ติดกับแร็คพวงมาลัย ลูกหมากตัวนี้มีส่วนสำคัญในการถ่ายถอดแรงจากการหมุ่นเลี้ยวมาเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง ดึงบังคับล้อให้หมุ่นเลี้ยวตามทิศทาง.

รหัสสินค้า: CJR-FO01.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  รหัสรถยนต์

  FOCUS 2.0 CC.

  ตำแหน่ง

  R/L

  ราคาต่อหน่วย

  คู่

  หมายเหตุ

  14.15*16.15*293