MAZDA 1000, 1200, ลูกหมากกล้องยา, CJI-1260

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJI-1260.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  0317-32-320

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FAMILIA PRESTO, M/D 1200

  รหัสรถยนต์

  SPC, CPCV, STB, STVV

  ปี

  1970-1972-

  ตำแหน่ง

  พวงมาลัย

  ราคาต่อหน่วย

  1 ชิ้น