MAZDA BT50 4WD ( PRO ), ลูกหมากกันโคลงหน้า, CJL-M192

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJL-M192.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  AB31-3052-CA, E83C-3052BA, UC7C-34-150, AB31-3053-CA, E83C-30SBA

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  MAZDA, FORD

  รหัสรถยนต์

  BT50, PRO 4WD

  ยาว

  226 มิล.

  เกลียวเสื้อ

  12 มิล.

  ตัวเลขบอกทิศ

  12

  ตำแหน่ง

  หน้า R/L

  ราคาต่อหน่วย

  1 กล่อง (2 ชิ้น)