MAZDA BT50 2WD ( PRO ), ลูกหมากกันโคลงหน้า, CJL-M191

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJL-M191.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  UC2R-34-150

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  MAZDA, FORD

  รหัสรถยนต์

  BT50 2WD ( PRO )

  ยาว

  256 มิล.

  เกลียวเสื้อ

  12 มิล.

  ตัวเลขบอกทิศ

  12

  ตำแหน่ง

  หน้า R/L

  ราคาต่อหน่วย

  1 กล่อง (2 ชิ้น)