MAZDA-FORD, MAZDA 1200, 1300, 1400, JOINT PIPE-TIE ROD END, 3JP-1270

฿ 100.00

จำนวน:

รหัสสินค้า: 3JP-1270. Category:
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  1300, 1400, MAZDA 1200

  ยาว

  9.5 cm.

  ราคาต่อหน่วย

  ชุด