MAZDA RANGER 4WD, FIGHTER 4WD, ลูกหมากคันส่งกลาง, CJC-1620

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJC-1620.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  UH71-32-261M

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FIGHTER, 4WD

  รหัสรถยนต์

  UF66M , RANGER 4WD

  ปี

  1987

  ตำแหน่ง

  พวงมาลัยขวา

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  หัว

  15.5 มิล.