MAZDA FIGHTER 2WD, RANGER 2WD, ลูกหมากคันส่งกลาง, CJC-1640

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJC-1640.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  UH71-32-26AM

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FIGHTER, 2WD

  รหัสรถยนต์

  UF66M , RANGER 2WD

  ปี

  1989-

  ตำแหน่ง

  พวงมาลัยขวา

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  หัว

  14.5 มิล.