MAZDA FAMILIA TRUCK, M. 1300 – 1400, PIT MAN ARM, 3P-1132

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: 3P-1132.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  1308-32-220, 1308-32-220A

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FAMILIA TRUCK, M. 1300 – 1400

  รหัสรถยนต์

  FA2T55 – 21480 ~, FA2T65 – 27509 ~

  ขนาดรูเฟือง

  20.5 x 21.5 มิล.

  ร่องฟัน

  29

  ปี

  80-

  ตำแหน่ง

  RHD

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น