MAZDA B2200, MAGNUM, ลูกหมากคันส่งกลาง, CJC-1520

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJC-1520.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  UB93-32-320BM

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  MAZDA B2200, MAGNUM

  รหัสรถยนต์

  UB#, UC#, UD#, UE#, UT#

  ปี

  1987

  ตำแหน่ง

  พวงมาลัยขวา

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  ขนาด

  เตเปอร์เล็ก