KUBOTA L4508 ( ยาว 160มิล ), ลูกหมากแร็คซ์-รถไถ,3CJ-0010

to see price Amin_333CJ

333 CJ ncjn

คลิกเพื่อดูคำอธิบายเนื้องาน

คลิกเพื่อดูวิธีวัดขนาดชิ้นงาน

หน้าที่การทำงานของลูกหมากแร็คช์
> ซึ่งอยู่ในระบบบังคับเลี้ยว สำคัญในการถ่ายถอดแรงจากการหมุนเลี้ยวมาเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง ดึงบังคับล้อให้หมุนเลี้ยว

รหัสสินค้า: 3CJ-0010.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  KUBOTA L4508

  ยาว

  160 มิล.

  ขนาด
  ราคาต่อหน่วย

  คู่