ISUZU TX 68, ลูกหมากคันส่งพวงมาลัย, CJC-IS32

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJC-IS32.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  TX 68

  BALL PIN 1

  ปริง

  BALL PIN 2

  ปริง

  ความยาว-นิ้ว

  28.5

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น