ISUZU, TRUCK, ISUZU-DECA FORWARD 320,360, TIE ROD END, OUTER, 3E-5048 L

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: 3E-5048 L.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  8-980-54853-0

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  ISUZU- DECA FORWARD 320,360

  ตำแหน่ง

  L

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  เกลียวเสื้อ

  58 x 1.5 mm.

  เตเปอร์

  29.4 mm.