ISUZU SBR, FBR, FCR ( หัวนอก ), ลูกหมากคันชัก-รถบรรทุก, 3E-5133

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: 3E-5133.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  ISUZU SBR, FBR, FCR ( หัวนอก )

  ตำแหน่ง

  หน้า R/L

  ราคาต่อหน่วย

  คู่ ( 1กล่อง 2ชิ้น )

  เสื้อ

  22×1.5 มิล.

  เตเปอร์

  20 มิล.

  ยาว

  14.5 cm. (หัวโต 45 .)