Placeholder

ISUZU, TRUCK, ISUZU-ROCKY 240 (หัวนอก) JUMBO, TIE ROD END, OUTER, 3E-5047 R

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: 3E-5047 R.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  1-43150811-0

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  ISUZU-ROCKY 240 (หัวนอก) JUMBO

  ตำแหน่ง

  R

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  เกลียวเสื้อ

  50 x 1.5 mm.