Placeholder

ISUZU – TRUCK, ลูกหมากคันส่งกลาง-รถบรรทุก, S.250 (ปี76′), CJC-IS73

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJC-IS73.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ความยาว-นิ้ว

  31

  เตเปอร์2

  13.6

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  S.250 (76′)

  ราคาต่อหน่วย

  1 ชิ้น