ISUZU ROCKY 195, DECA ( 6 ล้อ ), ลูกหมากคันส่งพวงมาลัย, CJC-IS08

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJC-IS08.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  ROCKY 195 / DECA ( 6 ล้อ )

  ความยาว-นิ้ว
  BALL PIN 1
  BALL PIN 2

  20.1

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น