ISUZU JUMBO, ROCKY 240, 270 (280แรง), ชุดสกรูน็อตล้อหน้า, CJFHB-S514

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJFHB-S514.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  JUMBO, ROCKY 240, 270 ( 280แรง )

  หัวน็อต-รถบรรทุก

  20×1.5

  น็อต-รถบรรทุก

  22×1.5

  ยาว

  97

  ราคาต่อหน่วย

  ชุด