ISUZU TFR ( พวงมาลัย L ), ลูกหมากกล้องยา, CJI-5145

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJI-5145.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  8-94237-800-0

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FASTER

  รหัสรถยนต์

  KB21

  ปี

  1981-1986

  ตำแหน่ง

  พวงมาลัยซ้าย

  ราคาต่อหน่วย

  1 ชิ้น