ISUZU KBZ ( ไม่รวมน็อตหัวเห็ด ), ลูกหมากคันส่งกลาง, CJC-5140

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJC-5140.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  8-94237-366-0, 8-94237-366-1, 8-94237-367-0, 8-94237-367-1, CC.IS-2

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  ( CHEVROLET – LUV ), BIG HORN, FASTER, FASTER 4WD, PANEL TRUCK

  รหัสรถยนต์

  KB21, KB22, KB26, KB27, KB41, KB42, KB46, KB47, UBS, UFR

  ปี

  1981, 1983-

  ตำแหน่ง

  พวงมาลัยซ้าย – พวงมาลัยขวา

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น