HONDA CRV 1996- ( มีลูกหมาก / มีบูช ), ปีกนกใหญ่บน, 3A-2-6261 R

฿ 1,700.00

333 CJ ncjn

คลิกเพื่อดูคำอธิบายเนื้องาน.

ปีกนกปีกใหญ่ อยู่ตรงระบบช่วงล่างช่วงปีกบนและปีกล่าง หน้าที่เป็นระบบรองรับน้ำหนักช่วงล่างรถยนต์.

จำนวน:

รหัสสินค้า: 3A-2-6261 R. Category:
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  HONDA CRV 1996-

  ตำแหน่ง

  บน ขวา

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  หมายเหตุ

  ( มีลูกหมาก / มีบูช )