HONDA CRV 1996- ( มีลูกหมาก / มีบูช ) ,ปีกนกใหญ่บน, CJA-2-6261 L

to see price Amin_333CJ

 

ปีกนกปีกใหญ่ อยู่ตรงระบบช่วงล่างช่วงปีกบนและปีกล่าง หน้าที่เป็นระบบรองรับน้ำหนักช่วงล่างรถยนต์.

รหัสสินค้า: CJA-2-6261 L.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  HONDA CRV 1996-

  ตำแหน่ง

  บน ซ้าย

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  หมายเหตุ

  ( มีลูกหมาก / มีบูช )