HONDA ACCORD ปี 2003- มีร่องปริ้นซ์, ลูกหมากปีกนกล่าง, 3B-6312N

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJB-6312N.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  51220-SDA-A02

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  ACCORD

  รหัสรถยนต์

  CL7

  ปี

  2003-2005-

  ตำแหน่ง

  ล่าง R/L

  ราคาต่อหน่วย

  1 กล่อง (2 ชิ้น)

  เตเปอร์

  17.20 มิล.

  เสื้อ

  43 มิล.

  น้ำหนักต่อชิ้น

  1.92