HINO KT, KR, ลูกหมากคันชัก-รถบรรทุก, CJE-6423 L

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJE-6423 L.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  45430-1250

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  HINO-KT , KR

  ตำแหน่ง

  ซ้าย

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  เตเปอร์

  21.5 มิล.

  เกลียวเสื้อ

  40×2.0 มิล.