HINO HITECH, สิงห์ไฮเทค, FM3M, FM3H, สิงห์ใหญ่, สิงห์เล็ก, HINO 500, ลูกหหมากคันชัก-รถบรรทุก, 3E-6424-R

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: 3E-6424 R.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  45420-1750

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  HINO-HITECH

  ตำแหน่ง

  R

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  เตเปอร์

  25.5 มิล.

  เกลียวเสื้อ

  44×2.0 มิล.