HINO HITECH PROFIA, ลูกหมากคันชัก-รถบรรทุก, 3E-6430 R

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: 3E-6430 R.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  HINO-HITECH PROFIA

  ตำแหน่ง

  R

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  เกลียวเสื้อ

  44×2.0 มิล.

  เตเปอร์

  25.5 มิล.