HINO FC4J (เกลียวนอก), MAGA 6ล้อ ( เมก้า ), ลูกหมากคันชัก-รถบรรทุก, CJE-6426

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJE-6426.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  45420-2700

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  HINO FC 4J , MAGA

  ตำแหน่ง

  R/L

  ราคาต่อหน่วย

  ตัว

  เตเปอร์

  19.5 มิล.

  เกลียวเสื้อ

  25×1.5 มิล.

  หมายเหตุ

  มี R และ L ต้องระบุ