HINO PROFIA แกน 30 มิล. (ดัดแปลง), ลูกหมากคันส่งกลาง-รถบรรทุก, CJC-HI17

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJC-HI17.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  PROFIA 12 WHEERL

  ความยาว-นิ้ว

  27.5

  BALL PIN 1
  BALL PIN 2

  26

  ราคาต่อหน่วย

  1 ชิ้น