HINO MEGA 260 CNG, ลูกหมากคันส่งกลาง-รถบรรทุก, CJC-HI18

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJC-HI18.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  HINO MEGA 260 CNG

  ความยาว-นิ้ว
  BALL PIN 1
  BALL PIN 2

  26

  ราคาต่อหน่วย

  1 ชิ้น