HINO FM3M, FL, HITECH, ชุดสกรูน็อตล้อหน้า, CJFHB-H613

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJFHB-H613.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FM3M, FL, HITECH

  ขนาด

  24 MM.

  หัวน็อต-รถบรรทุก

  24×1.5

  น็อต-รถบรรทุก

  22×1.5

  ยาว

  79

  ราคาต่อหน่วย

  ชุด