HINO FM 3H, สิงห์เล็ก, ลูกหมากคันส่งกลาง-รถบรรทุก, CJC-HI07

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJC-HI07.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  45440-7040

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FM 3 H

  ความยาว-นิ้ว

  36.6

  BALL PIN 1
  BALL PIN 2

  26

  ราคาต่อหน่วย

  1 ชิ้น