HINO FM 1M, 3M, สิงห์ใหญ่, สิงห์ไฮเทค, ลูกหมากคันส่งกลาง-รถบรรทุก, CJC-HI08

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: CJC-HI08.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เบอร์อะไหล่แท้

  45440-7410

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  FM 1M, 3 M

  ความยาว-นิ้ว

  35.4

  BALL PIN 1
  BALL PIN 2

  26

  ราคาต่อหน่วย

  1 ชิ้น