Placeholder

HINO 500, ลูกหมากคันส่งกลาง-รถบรรทุก, 3C-HI26

to see price Amin_333CJ

รหัสสินค้า: 3C-HI26.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  HINO 500

  ราคาต่อหน่วย

  ชิ้น

  เตเปอร์1

  26.3 MM.

  เตเปอร์2

  26.3 MM.

  ยาว

  37.5 INC.